IIIb

VRANCK JOOSTENZ, zn. van Joost Hillebrantsz en Margriete Cornelisdr (II), gezworene van Hof van Delft (1565, 1568), bouwman in de Broekpolder onder Wateringen, leenman onder Wateringen en in Naaldwijkerbroek, ambachtsbewaarder van Naaldwijk (1581), schepen te Wateringen (1582), overl. Naaldwijk 26.4.1599

tr.

GRIETGEN WILLEMSDR, van Den Hoorn, dr. van Oude Willem Pietersz en Maritge Jansdr

Kinderen:
1. Willem, volgt IVa
2. Cornelis, volgt IVb
3. Joost, volgt IVc
4. Maritge, overl. ca. 1601,
tr. Cornelis Pieter Huijbrechts, weduwnaar van Maritge Cornelis Vranckendr, overl. ca. 1602
5. Grietgen, begr. Monster 30.4.1622,
tr. Naaldwijk (Geref.) 21.5.1589 Joris Meesz, weduwnaar van Annetgen Gerritsdr, wonend te Poeldijk, overl. ca. 1604

 

Grafsteen Vranck Joosten 2 (Ben) Grafsteen in de Oude Kerk van Naaldwijk

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 102KB)