IVa

WILLEM VRANCKENZ, zn. van Vranck Joostenz en Grietgen Willemsdr (zie IIIb), bouwman in de Westabtspolder onder Kethel, schepen, overl. eind 1605

tr.

CLAESGEN GERRITSDR, van Beukelsdijk, dr. van Gerrit Jansz en Marijtgen Claesdr. Claesgen Gerritsdr is hertrouwd met Louris Gerritsz van Noorden. Uit dat huwelijk kreeg ze twee zoons: Gerrit en Pieter Lourisz van Noorden

Kinderen:
1. IJsbrant, geb. ca. 1594, volgt Va
2. Jan, geb. ca. 1595, volgt Vb
3. Grietgen, geb. ca 1598, woont te Hillegersberg, overl. ca. 1672,
tr. Claes Dircksz Roscam, zn. van Dirck Claessen Roscam en Betgen Jans
4. Vranck, geb. ca. 1603, volgt Vc

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 105KB)