Vi

WILLEM JOOSTENZ VAN RIJT, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman in de Noord-Kethelpolder omtrent Kwakelbrug onder Kethel, begr. Kethel 13.5.1669

tr.

(1) GRIETGE ARIENS SUIJCKER, begr. Kethel 27.8.1664

Kinderen uit dit eerste huwelijk:
1. Adrianus, ged. Kethel (RK) 10.5.1648
2. Arij, geb. ca. 1651, volgt VIn
3. Machteld, geb. Kethel, ged. Schiedam (RK) 26.5.1656
4. Joost, geb. Noord-Kethel, ged. Schiedam (RK) 29.8.1659
5. Maria, geb. Noord-Kethel, ged. Schiedam (RK) 5.10.1662

tr. begin 1666

(2) MARITGE JANSDR, weduwe van Cornelis Simons van de Bergh. Maritge had uit haar eerste huwelijk een zoon: Jan Cornelis van den Bergh.

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 17KB)