VIg

WILLEM VRANCKEN VAN RIJT, zn. van Vranck Willemsz van Rijt en Annetge Jansdr de Vette (zie Vc), eerst bouwman onder Zouteveen, later onder Kethel, begr. Kethel 17.6.1672

o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 28.12.1658/15.1.1659

MAARTJE JANSDR VAN ALPHEN, overl. 1672-1677. Maartje is hertrouwd met Jan Cornelisz van den Bergh (zie Vi).

Kinderen:
1. Petronella, ged. Schiedam (RK) 16.1.1660, overl. Monster (RK) 21.1.1735
o.tr./tr. Hof van Delft (Gerecht) 14.10/5.11.1684
Jacob Cornelisse van der Valck, overl. Monster (RK) 21.12.1734
2. Claasje, ged. Schiedam (RK) 11.6.1661, overl. onder Maasland, aangifte overl. Kethel 10.5.1698
o.tr./tr. Kethel (Gerecht) 9/23.11.1692
Cornelis Pieterse Hoogendijck, jm van De Lier, bouwman eerst onder Maasland, later onder Hof van Delft. Hij is hertrouwd met (2) Trijntje Jans Oosterhoeck weduwe van Pieter van Hoorn/Olsthoorn en (3) Claesge Franse van der Marck jd van Hof van Delft.
3. Jan, wonende op de Hoogendijck buiten Rotterdam, kinderloos overleden 1694-1721
4. Frank, ged. Kethel (RK) 24.1.1667, wonende in Poeldijk, kinderloos overl. Poeldijk 3.3.1741
tr.
Haasje Pieters van Dijk, overl. Poeldijk 7.1.1741
5. Andries, volgt VIIc
6. IJsbrant, ged. Kethel (RK) 20.1.1672

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 103KB)