VIIj

AALBREGT ARIENSZ VAN RIJT, geb. Kethel, ged. Schiedam (RK) 16.10.1683, zn. van Arij Willemsz van Rijt en Maria Pieters van Noort (zie VIn), bouwman in de Noord-Kethelpolder aan de Kandelaar, overl. april 1754

o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 22.10/10.11.1734

CATHARINA JANSDR KOOT, jd van Berkel, overl. Oud Mathenesse, aangifte overl./begr. Kethel 13/15.11.1797. Zij is hertrouwd met Herman Gudink/Guiding.

Kinderen:
1. Anna, ged. Kethel (RK) 3.5.1736, overl./begr. Monster/Naaldwijk 14/21.1.1761
o.tr./tr. Naaldwijk/Kethel (Gerecht/RK) 15/30.4.1758
Pieter Crijn Sprinkhuizen, ged. Maasland (RK) 7.2.1736, zn. van Krijn Pieters Sprinkhuizen en Marijtje Pietersdr Post, begr. Naaldwijk 10.7.1802. Hij is hertrouwd met Ariaantje Willemsdr Kester
2. Maria, ged. Kethel (RK) 5.7.1738, overl. Voorburg 29.3.1825
o.tr./tr. Naaldwijk/Monster (Gerecht/RK) 12/28.4.1765
Jacobus Sprinkhuizen, ged. Maasland (RK) 20.6.1742, zn. van Krijn Pieters Sprinkhuizen en Marijtje Pietersdr Post, overl. Voorburg 18.10.1820
3. Helena, ged. Kethel (RK) 5.6.1740, begr. Kethel 1.2.1766
4. Joanna, ged. Kethel (RK) 19.7.1743
5. Arij, ged. Kethel (RK) 22.11.1747, aangifte overl./begr. Oud en Nieuw Mathenesse/Overschie, 31.8/3.9.1804
tr. Kethel (RK) 23.4.1780 (impost voor beiden f 6)
Emerentia van Veen, van Tijdingerbroek, ged. Nootdorp (RK) 15.5.1758, dr. van Cornelis van Veen en Marijtje van der Vaart, overl. Oud en Nieuw Mathenesse 7.3.1831. Zij is hertrouwd met Gerrardus van Soelen.

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 96KB)