XIIIg

PHILIPPUS GERARDUS ADRIANUS VAN RIJT, geb. Hof van Delft 24.7.1892, zn. van Simon van Rijt en Anna Catharina van Veldhoven (zie XIIg), timmerman, overl. Delft 17.10.1965, begr. Delft (RK) 20.10.1965

tr. Delft 22.6.1921

CORNELIA JACOBA VAN BEEK, geb. Delft 30.9.1893, dr. van Hendricus van Beek en Francisca Hendriks, overl. Delft 6.12.1974

Kinderen (de “witten”): 9