II

JAN JANSZOON VAN VELTHOVEN, zn. van Jan Dyrcxs (zie I), overl. 1552-1557

tr.

PETERE MERTEN HUBRECHTSDOCHTER VAN DER MOLEN, weduwe van Jacop Willemszoon van Bergheyck

Kinderen, voor zover bekend:
1. Jan, volgt III
2. Kathelijn,
tr.
Jacop Jacops zoons Schippers
3. Heijlwich
tr.
Jan Merten Adriaenszone Schilder
4. Margriete


Details en bronnen:

Download (PDF, 34KB)