VIa

MATTHIAS VAN VELTHOVEN, ged. Breda 29.3.1637, zn. van Jan Jansen van Velthoven en Maria van den Broeck (zie V), overl. 1703-1704

o.tr./tr. Terheijden (schepenbank) 25.9/23.10.1660

CORNELIA BILLAERS, geb. ±1637, van Crauwelsgors onder Terheijden, dr. van Godefridus Janssen Billaerts, begr. Terheijden 1.6.1719

Kinderen:
1. Joannes, ged. Oudenbosch 8.3.1663
2. Cornelius Xaverius, ged. Oudenbosch 4.12.1664
3. Godefridus, ged. Terheijden 2.10.1666, volgt VIIa
4. Jacobus, geb. ±1671, volgt VIIb
5. Maria Anna, ged. Zevenbergen 17.8.1672, overl. 1720
o.tr./tr. Terheijden (schepenbank) 26.12.1692/24.1.1693
(1) Paulus Caesar van de Vijver, zn. van Caesar Fransse van de Vijver en Huijbertie Adriaensse Clijnaerts, overl. ±1700
o.tr./tr. Standdaarbuiten (schepenbank) 20.1/8.4.1702
(2) Hendrik Huijbereghtse Bossers, weduwnaar van Pieteronella Jacob Coevoets, overl. ±1707
o.tr./tr. Standdaarbuiten (schepenbank) 19.12.1707/2.1.1708
(3) Johan Marijnisse van Oeckel, weduwnaar van Jenneken Jacob Timmermans, overl. 1720
6. Anthonij, geb. Terheijden ±1676, volgt VIIc
7. Josephus, geb. Terheijden (op het Crauwelsgors) ±1678, bouwman, overl./begr. Zevenbergen 16/18.3.1754
o.tr./tr. Zevenbergen (schepenbank) 16.7/2.8.1718
Cornelia Jansen Sints (Sins, Cins), geb. Made, weduwe van Jan Adriaensen Damen, begr. Zevenbergen 20.8.1736


Details en bronnen:

Download (PDF, 121KB)