VIIa

GODEFRIDUS (GOVERT) VAN VELTHOVEN, ged. Terheijden 2.10.1666, zn. van Matthias van Velthoven en Cornelia Billaers (zie VIa), begr. Hooge en Lage Zwaluwe 15.7.1739

o.tr./tr. Hooge en Lage Zwaluwe (schepenbank) 19.4/6.5.1696

(1) ELISABETH JANSSEN VAN DEN EIJNDEN, ged. Oosterhout 23.7.1656, dr. van Jan Willemssen van den Eijnde en Maeijken Anthonij Stadthouders, weduwe van Maarten Adriaense de Vos, overl. 1701-1703

Kinderen:
1. Antonia, geb. Hooge Zwaluwe, ged. Made 27.7.1698
2. Joannes, geb. Hooge Zwaluwe, ged. Made 20.9.1701, overl. Hooge Zwaluwe 1718

o.tr./tr. Hooge en Lage Zwaluwe (schepenbank) 23.8/10.9.1704

(2) CORNELIA CASTELEIJN, ged. Made 13.11.1681, dr. van Adriaen Casteleijn en Eijken de Laet, overl. 1738-1739

Uit dit tweede huwelijk:
3. Matthias, geb. Hooge Zwaluwe, ged. Made 16.9.1705, overl. 1725-1739
4. Maria, geb. Hooge Zwaluwe, ged. Made 8.12.1706
5. Cornelia, geb. Hooge Zwaluwe, ged. Made 23.11.1707
6. Ida, geb. Hooge Zwaluwe, ged. Made 28.7.1709
7. Cornelius, geb. Hooge Zwaluwe, ged. Made 30.7.1711, Rooms priester, kapelaan te Made, pastoor te Zevenbergen, begr. Zevenbergen 15.5.1747
8. Ida, geb. Hooge Zwaluwe, ged. Made 5.8.1713
9. Anna Maria, geb. Hooge Zwaluwe, ged. Made 28.2.1715
10. Cornelia, geb. Hooge Zwaluwe, ged. Made 11.4.1717
11. Ida, geb. Hooge Zwaluwe, ged. Made 7.3.1719
12. Adrianus, geb. Hooge Zwaluwe, ged. Made 10.9.1720, volgt VIIIa
13. Cornelia, geb. Hooge Zwaluwe, ged. Made 6.2.1723, begr. Zevenbergen 9.9.1744
o.tr./tr. Zevenbergen 27.6/17.7.1742
Mattheus van Rosmalen, ged. Zevenbergen 5.10.1714, zn. van Mattheus van Rosmalen en Elizabeth Franszdr Lichthart, koopman, begr. Zevenbergen 30.3.1758


Details en bronnen:

Download (PDF, 97KB)