Xd

MATHEUS ADRIANUS VAN VELDHOVE (VAN VELTHOVEN), ged. Terheijden 17.2.1809, zn. van Anthonius van Velthoven en Joanna Maria Lips (zie IXd), wijnkoper, overl. Tilburg 16.11.1877

tr. Tilburg 27.6.1842

JOHANNA EVA SWAGEMAKERS, geb. Tilburg 28.3.1813, dr. van Norbert Swagemakers en Elisabeth Schoffers, overl. Tilburg 16.8.1889

Kinderen:
1. Johanna Maria Anna, geb. Tilburg 6.4.1843, overl. Helmond 10.4.1919
2. Elisabeth Maria Theresia, geb. Tilburg 8.12.1844, overl. Tilburg 18.7.1931
3. Maria Norberta Antonia, geb. Tilburg 27.1.1848
tr. Tilburg 17.2.1873
Cornelis Marinus Maria Klep, geb. Breda 31.1.1848, zn. van Cornelis Franciscus Xaverius Klep en Maria Barbara de Bruijn, handelaar in ijzer
4. Antonia Maria Julia, geb. Tilburg 19.12.1849, lid der Congregatie van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods als zuster Maria Aloysia der H. Teresia, kloosterkleed ontvangen 4.10.1870, geprofest 24.2.1873, overl. in het Moederhuis te Veghel 16.8.1876
5. Antonius Norbertus Adrianus Johannes, geb. Tilburg 5.11.1851, lid der Congregatie van Onze Lieve Vrouw, overl. Tilburg 1.7.1869
6. Norbertus Mathias Josephus, geb. Tilburg 16.7.1854, volgt XIh

N.B. Volgens de Burgerlijke Stand is de achternaam van deze tak van de familie Van Veldhove, de familieleden zelf houden het consequent op Van Velthoven.


Details en bronnen:

Download (PDF, 16KB)