IXe

LEENDERT JANSZ VAN RIJT, ged. Zoeterwoude (RK) 7.10.1740, zn. van Jan Pieters van Rijt en Caatje Suijker (zie VIIIe), bouwman eerst in de Westbroeksepolder onder Zoeterwoude, later in de Roopolder onder Alkemade, begr. Warmond 2.7.1801

o.tr./tr. Zoeterwoude/ Hazerswoude (Gerecht) 29.4/15.5.1768 (impost man f 3, de vrouw pro deo)

MARIJTIE JANSE GROENEWEGEN, ged. Hazerswoude (RK) 30.7.1743, dr. van Jan Groenewegen en Neeltje Jans Rijgersbergen, overl. Warmond 9.2.1814

Kinderen:
1. Jan, ged. Zoeterwoude (RK) 23.8.1770, begr. Zoeterwoude 18.8.1770 (op het kerkhof, beluid, f 6-18)
2. Caatje, ged. Zoeterwoude (RK) 29.3.1772, aangifte overl. Rijnsburg 25.11.1801, begr. Warmond 26.11.1801
o.tr./tr. Warmond (Gerecht) 12/28.4.1799, tr. Alkemade (RK) 28.4.1799
Dirk Cornelisse van de Voort, ged. Alkemade (RK) 3.5.1770, zn. van Cornelis van der Voort en Aagje Gerris Hoogendorp, bouwman op de Vrouwe Venne, overl. Alkemade 6.12.1844. Hij is hertrouwd met Dirkje Bakker.
3. Neeltje, ged. Zoeterwoude (RK) 18.8.1774, begr. Warmond 16.5.1797
4. Jan, ged. Zoeterwoude (RK) 5.10.1776, landman, volgt Xf

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 16KB)