Welkom

Via deze site wil ik u graag laten meedelen in de resultaten van mijn genealogische onderzoeken.

In eerste instantie heb ik de afstamming van mijn vaders kant in kaart gebracht. Ik behoor tot een familie Van Velthoven die zijn oorsprong heeft, hoe kan het eigenlijk ook anders, in het Oostbrabantse plaatsje Veldhoven. De eerste naamdrager is een Jan Janszoon van Velthoven, die vanaf 1522 als beeldsnijder in Breda werkzaam blijkt te zijn. Zijn vader Jan Dyrcxs, de oudst bekende voorvader, woont op dat moment nog in, zoals het dan gespeld wordt, Velthoven. Nadat Breda in 1637 ten gevolge van de inneming door Frederik Hendrik definitief Staats is geworden, vestigt zijn achterkleinzoon Jan zich buiten de stad, in Heusdenhout onder Ginneken. Vandaar waaiert de familie uit over West-Brabant. In de loop van de negentiende eeuw vestigen zich vervolgens takken in Zierikzee, Tilburg, ‘s-Gravenhage, Rotterdam, Velsen enz.

Later ben ik samen met mijn oom Hans aan de slag gegaan met mijn afstamming van moeders kant. Daarbij gaat het om een familie Van Rijt die zijn oorsprong heeft in Delfgauw. De achternaam Van Rijt wordt, voorzover mij bekend, voor het eerst gebruikt in 1619. De naam verwijst naar twee kreken, De Grote Rijt en de Kleine Rijt, direct achter een voorouderlijke boerderij in de Broekpolder onder de heerlijkheid van Naaldwijk. De oudst bekende voorvader is Hillebrant Pietersz, bouwman, die rond 1446 geboren moet zijn.
In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw duiken naamdragers op in alle hoeken van het Delfland, van ‘s-Gravenzande tot Pijnacker en van Schiedam tot Voorburg. Later vestigen zich ook takken in Haarlem, Rotterdam, Zoeterwoude enz.

Alle gegevens in de genealogieen Van Velthoven en Van Rijt heb ik zelf aan de hand van de originele akten in de archieven bijeengezameld. Dat wil echter niet zeggen dat ze foutloos en volledig zijn. Ik houd me dan ook zeer aanbevolen voor correcties en aanvullingen.

Ben van Velthoven