Xa

JOHANNES PIETERSZ VAN RIJT, ged. Overschie (Geref.) 27.6.1773, zn. van Pieter van Rijt en Neeltje Mulder (zie IXa), houtzaagmolenaar, dagloner, overl. Rotterdam 28.5.1849

o.tr./tr. Overschie (Geref.) 18.10/3.11.1793

JACOBA JONGENEEL, ged. Delft (Geref.) 3.12.1775, dr. van Jacob Laurensz Jongeneell en Neeltje Pietersdr Silo, overl. Rotterdam 5.2.1840

Kinderen:
1. Pieter, geb. onder Rotterdam 2.4.1794, ged. Overschie (Geref.) 6.4.1794, volgt XIa
2. N.N., begr. Overschie 10.2.1795 (onder de arm, in eigen graf)
3. Geertruy, geb. onder Rotterdam 27.5.1796, ged. Overschie (Geref.) 5.6.1796, overl. Delft 3.4.1866
tr. Rotterdam 27.12.1832
Bastiaan Laagewaardt Visser, ged. Rotterdam (Geref.) 27.7.1777, zn. van Willem Langewaardt en Maria Korsten Visser, weduwnaar van Johanna Koerse, commies bij ’s Rijks Entrepot, overl. Rotterdam 31.10.1854
4. Neeltje, geb. onder de poorterij der stad Rotterdam 18.8.1798, ged. Overschie (Geref.) 26.8.1798, begr. Overschie 30.3.1801 (onder de arm, in de kerk)
5. Jacobus, geb. onder de poorterij Rotterdam 28.1.1800, ged. Overschie (Geref.) 2.2.1800, overl./begr. Rotterdam 28/31.5.1802
6. Neeltje, geb. 9.9.1801, ged. Overschie (Geref.) 13.9.1801, naaister, overl. Kethel 5.12.1844
tr. Kethel en Spaland 26.9.1832
Joannes Mulder, geb./ged. ’s-Gravenhage (RK) 2/3.12.1801, zn. van Christophorus Mulder en Joanna Brakel, verwer, militair, overl. Delft 16.1.1873
7. Jacoba, geb./ged. Vlaardingen (Geref.) 15/21.8.1803, overl. Rotterdam 20.5.1849
8. Trijntje, geb./ged. Vlaardingen (Geref.) 29/31.10.1804, begr. Overschie 1.10.1806 (onder de arm, in de kerk)
9. Jacobus, begr. Overschie 7.12.1780 (onder de jaren, in de kerk, kleinste kleed, ½ uur geluid)

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 7KB)