X-XI

SCHEMATISCH OVERZICHT (doorklikken brengt u op de gezinspagina’s)

IXa Pieter v Rijt                   —   Xa Johannes v Rijt             —    XIa Pieter v Rijt
*          1742-1811                                 1773-1849                                   1794-1832
*                  x                                                  x                                                    x
*      Neeltje Mulder                        Jacoba Jongeneel                        (1) Vrouwtje Jansen
*                                                                                                              (2) Joanna Bentvelzen
*
IXb Bartholomeus v Rijt    —   Xb Johannes v Rijt
*           1745-1780                                1775-1820
*                   x                                                x
*     Jannetje Schoonhoven                Maria Paling
*
IXc Arie v Rijt                       —   Xc Cornelis v R(e)ijt           —    XIb Adrianus v R(e)ijt
*          1734-1796                                 1773-1853                     .              1812-1888
*                  x                                                  x                              .                      x
*     Geertje v Veen                            Neeltje Berg                     .         Catharina Zwetsloot
*                                                                                                      .
*                                                                                                      —    XIc Nicolaas v R(e)ijt
*                                                                                                      .             1813-1885
*                                                                                                      .                      x
*                                                                                                      .           Catharina d Groot
*                                                                                                      .
*                                                                                                      —   XId Paulus v R(e)ijt
*                                                                                                                    1814-1875
*                                                                                                                            x
*                                                                                                                  (1) Elizabeth vd Nieuwendijk
*                                                                                                                  (2) Cornelia Goemans
*  
IXd Pieter v Rijt                    —  Xd Jan v Rijt                         —   XIe Pieter v Rijt
*          1736-1798                      .          1783-1853                     .             1814-1891
*                  x                               .                  x                              .                    x
*    Marijtje Ruijgrok                  .     Jannetje vd Pouw              .           Maria Joanna Walkers
*                                                   .                                                  .
                                                  .                                                  —   XIf Jacobus v Rijt
*                                                   .                                                               1815-1879
*                                                   .                                                                       x
*                                                   .                                                              Antje Zwetsloot
*                                                   .
*                                                   —  Xe Jacob v Rijt
                                                          1786-1820
                                                                  x
*                                                        Leuntje Rusman
*  
IXe Leendert v Rijt              —   Xf Jan v Rijt
        1740-1801                               1776-1844
*                  x                                               x
*  Marijtje Groenewegen               (1) Leuntje Melman
*                                                        (2) Marijtje vd Veer
*  
IXf Jan de Jonge v Rijt         —   Xg Nicolaas v Rijt               —   XIg Adrianus v Rijt
*          1743-1806                                1786-1845                                    1838-1892
*                  x                                                 x                                                     x
     Ariaantje Koot                          Kaatje Zandvliet                         Anna v Goozen
*
IXg Philippus v Rijt              —   Xh Philippus v Rijt             —   XIh Philippus v Rijt
*          1763-1844                                 1794-1866                                   1838-1906
*                  x                                                  x                                                    x
*       Aaltje de Jong                        Bastiana Schilperoort                   (1) Cornelia Tetteroo
*                                                                                                                 (2) Gerarda vd Knaap