IXd

PIETER JANSZ VAN RIJT, ged. Berkel (RK) 25.9.1736, zn. van Jan Pieters van Rijt en Caatje Suijker (zie VIIIe), overl./begr. Alkemade/Leiderdorp 28/30.8.1798 (impost f 3)

tr. Hazerswoude (Gerecht/RK) 5.5.1776 (impost voor beiden f 3)

MARIJTJE JAPIKSE RUIJGROK, ged. Hazerswoude (RK) 6.7.1749, dr. van Japik Florisz Ruijgrok en Marijtje Aris van Velse, overl./begr. Alkemade/Leiderdorp 10/12.11.1790 (impost f 3)

Kinderen:
1. Catharina, ged. Hazerswoude (RK) 21.5.1778, overl. Warmond 6.8.1831
tr. Warmond (Gerecht)/Alkemade (RK) 27.4.1800
Cornelis van Gent, ged. Alkemade (RK) 14.10.1771, zn. van Jan Cornelisz van Gent en Aagje Pietersze Schuijn, watermolenaar te Warmond, overl. Warmond 20.9.1853
2. Maria, ged. Hazerswoude (RK) 13.4.1779, overl. Alkemade 24.12.1847
o.tr./tr. Alkemade (Gerecht) 30.4/16.5.1802
Abraham Schakenbos, ged. Alkemade (RK Rijpwetering) 24.11.1778, zn. van Jan Schakenbos en Grietje van der Hoorn, overl. Alkemade 20.12.1846
3. Cornelia, ged. Hazerswoude (RK) 20.5.1780, overl. Alkemade 6.11.1810
o.tr./tr. Alkemade (Gerecht) 13/29.1.1804
Dirk Vriesekoop, ged. Alkemade (RK) 6.3.1778, zn. van Kors Franse Vriesekoop en Pleuntje Dirks Swanenburg, overl. Alkemade 27.12.1826
4. Elizabeth, ged. Hazerswoude (RK) 2.1.1782, aangifte overl. Hazerswoude 7.1.1782 (pro deo, begraven te Alphen)
5. Jan, ged. Hazerswoude (RK) 20.4.1783, volgt Xd
6. Dirkje, ged. Hazerswoude (RK) 21.7.1784, overl. Hazerswoude 13.7.1830
tr. Voorschoten 8.1.1815
Cornelis Berg, geb. Stompwijk, ged. Leidschendam (RK) 25.7.1778, zn. van Klaas Maartense Berg en Lena van Velsen, weduwnaar van Neeltje Leite, bouwman, watermolenaar, overl. Zoeterwoude 11.3.1832
7. Marijtje, ged. Alkemade (RK Rijpwetering) 21.10.1785, begr. Leiderdorp 8.2.1786
8. Jacob, ged. Alkemade (RK Rijpwetering) 23.12.1786, volgt Xe

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 10KB)