XIIg

SIMON VAN RIJT, geb. Hof van Delft 13.9.1869, zn. van Philippus van Rijt en Gerarda van der Knaap (zie XIh), bouwknecht, werkman, arbeider Gist & Spiritus Fabriek, overl. Delft 4.2.1945, begr. Delft (RK) 9.2.1945

tr. Delft 19.8.1891

ANNA CATHARINA VAN VELDHOVEN, geb. Delft 26.2.1868, dr. van Hendrik Gerardus van Veldhoven en Johanna Maria Janssen, overl. Delft 11.5.1948, begr. Delft (RK) 14.5.1948

Kinderen:
1. Philippus Gerardus Adrianus, geb. Hof van Delft 24.7.1892, volgt XIIIg
2. Anna Sophia Hendrika, geb. Hof van Delft 17.3.1894, overl. Delft 14.3.1959, begr. Delft (RK) 17.3.1959
tr. Delft 25.4.1917
Petrus Henneveld, geb. Delft 8.8.1893, zn. van Hendrikus Henneveld en Cornelia Terhorst, assurantie-agent, overl. Delft 20.4.1957
3. Gerarda Catharina Cornelia, geb. Hof van Delft 19.12.1895, overl. Delft 9.3.1972
tr. Delft 14.5.1924
Theodorus Cornelis Paalvast, geb. Delft 18.8.1890, zn. van Petrus Paalvast en Maria Kamps, melkhandelaar/winkelier zuivelproducten, overl. Delft 12.4.1972