VIk

CLAES (NICOLAES) CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Cornelisz van Rijt en Neeltgen Jorisdr Witsenburch (zie Ve), geb. 2.5.1640, eerst bouwman in Berkel, poorter van Amersfoort 8.2.1669, brouwer in Amersfoort, overl. Amersfoort 1672-1674

o.tr./tr. Berkel (Gerecht/RK) 11/23.9.1660

(1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk)

Uit dit eerste huwelijk:
1. Cornelis, ged. Berkel (RK) 16.1.1662
2. Jan, ged. Berkel (RK) 2.5.1663, bouwman in Katwijk onder Pijnacker, overl. 1717/1718
o.tr./tr. Berkel/Oude Tonge (Gerecht/RK) 8/29.4.1684
(1) Willemtie Maertensdr Goutswaert, jd van Oude Tonge, overl. Pijnacker begin 1687
o.tr./tr. Berkel (Gerecht/RK) 19.12.1687/4.1.1688
(2) Marijtje Claas Romeijn, jd van Berkel, dr. van Claes Claesz Romeijn en Jannettie Ariens Verheul
o.tr./tr. Berkel/Rotterdam (Gerecht) 30.10/24.11.1664

(2) LUCIA VAN STIGT (VAN STICHT), dr. van Isaack Jansz van Sticht, weduwe van Frederick Schoonhoven, overl. Amersfoort 1674-1681. Lucia had uit haar eerste huwelijk een zoon: Jacobus Schoonhoven.

Uit het tweede huwelijk:
3. Isacq, geb. ±1665, volgt VIIg
4. Adrianus, volgt VIIh
5. Jacoba
o.tr./tr. Rotterdam (Gerecht) 27.9/14.10.1691
(1) Dionijs de Bode
o.tr./tr. Rotterdam (Gerecht) 19.1/4.2.1703
(2) Johan van der Wiel, begr. Rotterdam 22.3.1707

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 129KB)