IXa

PIETER VAN RIJT, ged. Overschie (Geref.) 4.11.1742, zn. van Johannes van Rijt en Trijntje Wijtemans (zie VIIIb), overl./begr. Overschie 18/23.4.1811 (in de kerk, middelste kleed)

o.tr./tr. Overschie/Rotterdam (Geref.) 22.5/8.6.1772

NEELTJE MULDER, jd van Nimmegen, begr. Overschie 19.8.1807 (in de kerk, middelste kleed)

Kinderen:
1. Johannes, ged. Overschie (Geref.) 27.6.1773, volgt Xa
2. Dirkje, ged. Overschie (Geref.) 29.1.1775, begr. Overschie 22.5.1775 (onder de arm, in de kerk, ½ uur geluid)
3. Trijntje, geb./ged. Overschie (Geref.) 14/21.4.1776, overl. Rotterdam 6.5.1832
o.tr./tr. Rotterdam (Gerecht)/Schiedam 11/26.4.1801
Nicolaas van Brandenburg, geb./ged. Overschie (Geref.) 12/14.4.1776, zn. van Leendert van Brandenburg en Maria van den Hof/van der Hoef, meester broodbakker, overl. Rotterdam 28.4.1822
4. Derkske, geb./ged. Overschie (Geref.) 26/31.12.1780, begr. Overschie 1.3.1781 (onder de arm, in de kerk, ½ uur geluid)

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 13KB)