XIIh

CORNELIS PETRUS VAN RIJT, geb. Hof van Delft 13.2.1871, zn. van Philippus van Rijt en Gerarda van der Knaap (zie XIh), bouwknecht, werkman, arbeider verf- & chemicaliënfabriek, overl. Delft 11.1.1943, begr. Delft (RK) 14.1.1943

tr. Delft 9.5.1894

CATHARINA THEODORA VAN SCHIE, geb. Vrijenban 30.9.1870, dr. van Arnoldus van Schie en Catharina Alsemgeest, overl. Delft 15.8.1896

Kinderen:
1. Philippus Gerardus Arnoldus (Flip), geb. Hof van Delft 7.5.1895, volgt XIIIh
2. Catharina Gerarda Theodora (Toos), geb. Hof van Delft 6.8.1896, overl. ’s-Hertogenbosch 1.8.1972
tr. Maasland 13.1.1922
Gerardus (Gerard) van Leeuwen, geb. Maasland 20.6.1876, zn. van Willem van Leeuwen en Anna van der Ende, veehouder te Maasland, overl. Maasland 30.3.1963