XIIIb

ADRIANUS JOHANNES VAN RIJT, geb. ’s-Gravenhage 20.11.1891, zn. van Cornelis van Rijt en Maria Johanna Vogels (zie XIIc), RK, handelsreiziger, winkelbediende, overl. ’s-Gravenhage 9.10.1949

tr. Amsterdam 22.4.1919, scheiding Amsterdam 8.2.1924, ingeschreven in BS Amsterdam 7.3.1924

(1) BETSY STOPPELMAN, geb. Arnhem 19.9.1893, NI, dr. van Aron Stoppelman en Sara Vos, gescheiden van Mozes Sanders, hertrouwd Amsterdam 10.12.1941 met Marten Boonstra, overl. Amsterdam 5.4.1975

tr. Amsterdam 19.10.1927

(2) EMMA WILHELMINA RIJNEVELT, geb. Amsterdam 3.6.1910, dr. van Hendrik Zacharias Rijnevelt en Geertruida Francisca Fredrika Schluter, hertrouwd Hilversum 6.6.1953 met Ludwig Wilhelm Nollkämper, later Amsterdam 10.4.1962 met Eibert Potemans, overl. Amsterdam 19.4.1991

Uit het tweede huwelijk: 1 kind