Vh

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661

o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634

MAERTJE CLAESDR VAN SANTVLIET, jd van Schiedam, dr. van Claes van Santvliet en Sijtge Maertens Verdel (vgl. Vg), overl. 1661-1672

Kinderen (volgorde niet zeker):
1. Claes, volgt VIl
2. Geertje, overl. 1.9.1704
tr. Schiedam (RK) 11.11.1662
(1) Cornelis Francken Slobbe, weduwnaar van Claesje IJsbrants van Rijt (zie onder Va)
o.tr. Zouteveen (Gerecht) 9.11.1692
(2) Dirck Jacobsz de Vette
o.tr. 4.11.1701
(3) Cornelis Dircks van der Hoven, mr. huistimmerman en molenmaker te Poeldijk
3. Gerrit, bouwman, schepen van Zouteveen, aangifte overl. Zouteveen 29.3.1710 (impost f 6)
tr.
Maertje Joppe van Dijk, aangifte overl. Zouteveen 22.11.1723 (impost f 6)
4. Maertje, overl. Berkel 16.9.1723
o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 9/26.4.1665
Arijen Hillebrantsz Ouwervest, begr. Berkel 1693
5. Fijtgen, overl. voor 21.11.1709
o.tr./tr. Hof van Delft/Rijswijk (Gerecht) 4/21.2.1672
Leendert Arijensz van Winden, van Rijswijk
6. Vranck, wonend in Rijswijk, begr. Rijswijk 16.2.1694
tr. Rijswijk (Oud-Katholiek) 2.2.1683
Annitje Joris van der Voort, begr. Rijswijk 11.10.1709 (impost f 6). Zij is hertrouwd met Jop Leendersz Hodenpijl.
7. Grietje, ged. Kethel (RK) 14.4.1648, overl. voor 21.11.1709
o.tr. Hof van Delft (Gerecht) 24.5.1674
Jacob Jacobsz Verheul, van Pijnacker
8. Jan, bouwman te Vlaardingen, begr. Vlaardingen mei 1720
o.tr. Vlaardingen (Geref.) 1678
(1) Pieternella Willems Dijckshoorn, dr. van Willem Dijckshoorn en Trijntje Zuijthoorn, begr. Vlaardingen okt. 1713
o.tr./tr. Vlaardingen (Gerecht) 15/31.1.1717
(2) Jannetje Ariens Abtswoude, dr. van Arij Cornelisz Abswoude en Marritje Schrevels Versijde, weduwe van Joris Jansz Coppert, begr. Vlaardingen aug. 1760. Zij is hertrouwd met Pieter van der Zalm.
9. Joost, volgt VIm

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 126KB)