VIb

JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan. 1679

o.tr. Vlaardingen (Geref.) 3.11.1669

TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678. Trijntje had uit haar eerste huwelijk een dochter: Barbertje Pieters Pijnacker.

Kinderen:
1. kind, begr. Vlaardingen okt 1675
2. Jan, woont te Pijnacker,
o.tr./tr. Pijnacker (Geref.) 11/26.1.1698
Jaapje Abrams Luchtigheijt, geb. ±1651, van Papsouw, dochter van Abraham Gerritsz Luchtigheijt en Lijsbeth Pouwelsdr Verspeck, weduwe van Arij Maertenss van den Ende, wonend te Pijnacker, overl. ±1719
3. Pieter, volgt VIIa

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 98KB)