XIc

JACOBUS HENDRIKUS VAN VELTHOVEN, ged. Zierikzee 8.2.1810, zn. van Adriaan van Velthoven en Catharina Janse (zie Xa), broodbakker, overl. Zierikzee 5.8.1866

tr. Bergen op Zoom 20.5.1852

ANNA VORSTENBOS, geb. Haarlem 23.12.1823, dr. van Godefridus Vorstenbos en Gerarda Bouwhuis, winkelierster, overl. Zierikzee 17.1.1885

Kinderen:
1. Catharina Maria Sophia Ernestina, geb. Zierikzee 22.5.1854, overl. Zierikzee 18.1.1855
2. Catharina Sophia, geb. Zierikzee 19.6.1855, melkwerkster, overl. Zierikzee 21.9.1943
3. Adrianus Johannes, geb. Zierikzee 19.9.1856, leerlooiersknecht/arbeider, overl. Zierikzee 24.11.1935
4. Johannes Jacobus Hendrikus, geb. Zierikzee 6.9.1859, overl. Zierikzee 9.12.1860


Details en bronnen:

Download (PDF, 80KB)