VIe

SIJMON JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in Vlaardingerbroek, leenman aldaar, schepen van Zouteveen, overl. 1706-1709

tr. Schiedam (Geref.) 25.5.1678

JANNITGE PIETERSDR EERLAND, van Vlaardingerambacht, dr. van Pieter Cornelisz Eerland en Ermpje Pietersdr van der Polder (zie VIa), overl. Zouteveen 1e helft 1699

Kinderen:
1. Grietje, ged. Vlaardingen (Geref.) 26.5.1680, aangifte overl. Maasland 27.5.1721 (impost f 15)
o.tr. Vlaardingen (Geref.) 8.11.1705
Leendert Cornelisz Hodenpijl, van Maasland, aangifte overl./begr. Maasland 13/19.4.1743
2. Jan, ged. Vlaardingen (Geref.) 22.4.1682, begr. Vlaardingen 1682

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 20KB)