Vd

VRANCK CORNELISZ VAN RIJT, ged. Naaldwijk (Geref.) 2.7.1600, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), lidmaat van de Geref. kerk in De Lier, bouwman in de Kralingerpolder onder Maasland bij De Lier, leenman aldaar, overl. begin 1646

tr.

NEELTJE PHILIPSDR VAN HEEMSKERCK, dr. van Philip IJsbrantsz Heemskerck en Neeltien Pietersdr, overl. De Lier 1.7.1659

Kinderen:
1. Jan, geb. 8.11.1626, volgt VIh
2. Leenaert, ged. Naaldwijk (Geref.) 6.8.1628
3. kind, begr. De Lier 19.11.1628
4. kind, begr. De Lier 16.6.1629
5. Willem, ged. De Lier (Geref.) 13.10.1630, volgt VIi
6. Philips, geb. 1633, volgt VIj
7. Cornelis, geb. 1637, overl./begr. De Lier 18/23.5.1695
8. Cornelia, ged. De Lier (Geref.) 19.4.1643
o.tr./tr. De Lier/Maasland (Geref.) 22.7/6.8.1663
Cornelis Pieters van der Weijde, ged. 1.4.1639, zn. van Pieter Cornelisz van der Weijde en Maria Cornelis Zuidereind, overl. Maasland okt 1698

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 104KB)