VIn

ARIJ WILLEMSZ VAN RIJT, geb. ca. 1653, zn. van Willem Joostenz van Rijt en Grietge Ariens Suijcker (zie Vi), bouwman in de Noord-Kethelpolder bij Kwakelbrug onder Kethel, overl. Kethel (RK) 21.10.1719, begr. Kethel

tr.

MARIA PIETERS VAN NOORT (VAN NOORDEN), dr. van Pieter Lourisz van Noort en Neeltgen Aelbrechtsdr van der Meer, overl. Kethel (RK) 15.8.1728 (impost f 15)

Kinderen, allen geb. bij Langebrug onder Kethel:
1. Grietie, ged. Schiedam (RK) 22.3.1678, begr. Kethel 23.8.1765
o.tr. Kethel (Gerecht) 23.5.1706
Jan Arijens de Jongh, weduwnaar van Annetje Cornelisdr Kaater, mr. wagenmaker te Kethel, overl. 1739-1751
2. Willem, ged. Schiedam (RK) 18.8.1679
o.tr./tr. Hof van Delft/Schipluiden (Gerecht/RK) 3/19.4.1722 (impost voor beiden f 3)
Trijntge Jacobs Berkhout, van Hof van Delft, weduwe van Joris Arijensz Bleijswijk, overl. Kethel (RK) 31.1.1739
3. Maria, ged. Schiedam (RK) 4.12.1680, begr. Delft 11.6.1767
o.tr./tr. Delfshaven/Kethel (Gerecht/RK) 15.4/3.5.1713
Willem Claasse Keetwijk, van Delfshaven, zn. van Claes Leendertse Keetwijk en Annetje Willems van Schie, zeeschipper, aangifte overl. Delfshaven 2.6.1744
4. kind, begr. Kethel 12.8.1682
5. Aalbregt, ged. Schiedam (RK) 16.10.1683, volgt VIIj
6. Catharina, ged. Schiedam (RK) 15.7.1685, begr. Kethel 11.3.1772
7. Clasina, ged. Schiedam (RK) 24.10.1686, overl. 1723
o.tr./tr. Kethel/Stompwijk (Gerecht) 3/20.4.1721
Leendert Dircxsz van Ekelenburg, wonende te Stompwijk, zn. van Dirk Leenderts van Ekelenburg
8. Adrianus, ged. Schiedam (RK) 13.6.1688
9. Cornelia, ged. Schiedam (RK) 27.8.1689, begr. Kralingen 6.9.1755
tr. Kethel (RK) 24.4.1732
Arnoldus Stoock, weduwnaar van Ariaentje Groeneveld, chirurgijn, begr. Kralingen 6.3.1776
10. Cornelius, ged. Schiedam (RK) 6.4.1691, begr. Kethel 2.6.1691
11. Bertha (Baertie), ged. Schiedam (RK) 3.10.1694, overl. Kethel (RK) 30.3.1734
o.tr./tr. Kethel (Gerecht/RK) 18.4/4.5.1721
Joris Huybregtse (de) Brouwer, geb. van Oosterhout, smidsbaas, overl. Kethel 8.9.1746. Hij is hertrouwd met Neeltie Ariens Bonefaas.

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 139KB)