Vc

VRANCK WILLEMSZ VAN RIJT, geb. ca. 1603, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman in de Oostabtspolder onder Kethel, overl. Schiedam 2.2.1674

tr.

ANNETGE JANSDR DE VETTE, dr. van Jan IJsbrants de Vette en Maertge Claesdr, begr. Kethel 2.4.1668

Kinderen:
1. Claes, volgt VIf
2. Maertje,
tr. Schiedam (RK) 15.1.1657
Pieter Jaspersz van der Hargh, wonende op Zouteveen
3. Claesje, ongehuwd, begijn te Delft, overl. ca. 1681
4. Willem, volgt VIg

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 105KB)