IXc

ARIE JANSE VAN RIJT, ged. Berkel (RK) 8.6.1734, zn. van Jan Pieters van Rijt en Caatje Suijker (zie VIIIe), aangifte overl./begr. Bleiswijk 23/26.11.1796 (impost f 6)

o.tr./tr. Zoeterwoude (Gerecht/RK) 28.10/13.11.1763 (pro deo)

GEERTJE SIJMONSE VAN VEEN, ged. Hazerswoude (RK) 30.1.1739, dr. van Sijmen Leenderse van Veen en Cornelia Gerritse van der Linden, begr. Bleiswijk 11.9.1809

Kinderen:
1. Caatje, ged. Zoeterwoude (RK) 27.12.1764, aangifte overl. Zoeterwoude 29.5.1771 (pro deo)
2. Cornelia, ged. Zoeterwoude (RK) 26.2.1766, overl. Hazerswoude 23.5.1853
o.tr./tr. Bleiswijk (Gerecht) 16.4/2.5.1802, Bergschenhoek (RK) 2.5.1802
Jan Planken, geb. Zevenhuizen, ged. Bergschenhoek (RK) 15.10.1767, zn. van Jacobus Planken en Catharina van Leeuwen, overl. Hazerswoude 14.4.1838
3. Joannes, ged. Hazerswoude (RK) 6.12.1767, overl. Bergschenhoek 30.9.1848
4. Maria, ged. Hazerswoude (RK) 3.1.1769, overl. Bergschenhoek 14.5.1836
tr. Bleiswijk (Gerecht)/Bergschenhoek (RK) 31.7/1.8.1802
(1) Willem de Keijzer, weduwnaar van Aaltje van Leeuwen, in ‘t Waal onder ‘t Stigt van Utregt, begr. Hillegersberg 12.1.1807 (in de kerk, kleed van f 4)
tr. Bergschenhoek (RK) 3.9.1809
(2) Cornelis van Dijck, ged. Leiden (RK) 26.6.1779, zn. van Jan van Dijck en Anna Oomen, overl. Bergschenhoek 14.10.1870
5. Sijmon, ged. Hazerswoude (RK) 17.9.1771, overl. Bleiswijk 4.1.1818
6. Cornelis, ged. Zoeterwoude (RK) 18.11.1773, volgt Xc
7. Paulus, ged. Zoeterwoude (RK) 11.5.1775, aangifte overl./begr. Bleiswijk 30.9/4.10.1793 (impost f 3)
8. Catharina, ged. Zoeterwoude (RK) 12.7.1777, overl. Bleiswijk 22.3.1834
o.tr./tr. Bleiswijk (Gerecht) 11/27.10.1805, tr. Bergschenhoek (RK) 27.10.1805
Hermanus Tuijs (Thuijs) , geb. Hillegersberg, ged. Bergschenhoek (RK) 17.7.1778, zn. van Hermanus Thuijs en Jannetje de Ruijter, overl. Bleiswijk 7.10.1826
9. Klaas, ged. Zoeterwoude (RK) 28.3.1779, aangifte overl. Zoeterwoude 27.10.1780 (pro deo)
10. Nicolaas, ged. Zoeterwoude (RK) 2.2.1781, aangifte overl./begr. Bleiswijk 26/29.1.1791 (impost f 3)

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 12KB)