XIb

WOLTERUS ADRIANUS VAN VELTHOVEN, ged. Zierikzee 20.3.1808, zn. van Adriaan van Velthoven en Catharina Janse (zie Xa), timmerman/wagenmaker, later binnenvader in een armgesticht, overl. 14.12.1856

tr. Zierikzee 2.5.1845

ANNA MARIA JANSE, geb. Zierikzee 7.3.1819, dr. van Dilis Janse en Anna Cornelia Bukkens, winkelierster, overl. Antwerpen 28.8.1887

Kinderen:
1. Adrianus Johannes, geb. Zierikzee 31.1.1846, overl. Zierikzee 25.3.1846
2. Dilis, geb. Zierikzee 27.2.1847, pater in het trappistenklooster te Westmalle (B), overl. Westmalle 16.11.1896
3. Catharina Jacoba, geb. Zierikzee 21.9.1848, overl. Zierikzee 21.8.1849
4. Catharina Jacoba, geb. Zierikzee 19.4.1850, dienstmeid/kokkin/huisbewaarster
tr. Antwerpen 19.6.1880
(1) Wilhelmus Verheulen, geb. Zevenbergen 22.4.1851, zn. van Willem Verheulen en Johanna Willemina Arnold, schoenmaker, overl. Borgerhout 19.10.1880
tr. Borgerhout 26.1.1886
(2) Joannes Baptista van den Broek, geb. Hoogstraten 5.7.1853, zn. van Jacobus van den Broek en Joanna Meijvis, weduwnaar van Catharina Francisca Meeusen, bediende bij de nationale bank/kruidenier, overl. Antwerpen 11.7.1906
5. Anna Cornelia, geb. Zierikzee 13.11.1852, dienstmeid
tr. Antwerpen 26.2.1881
Edmondus van Damme, geb. Doel 10.6.1852, zn. van Joannes Baptista van Damme en Joanna Catharina Peeters, dienstbode/tafeldiender
6. Adriana Maria, geb. Zierikzee 17.6.1856, dienstmeid, overl. Antwerpen 17.9.1883


Details en bronnen:

Download (PDF, 82KB)