VIIIe

JAN PIETERS VAN RIJT, ged. Schipluiden (RK) 6.7.1706 (geb. Pardijck), zn. van Pieter Jansz van Rijt en Maritje Jansse van Leeuwen (zie VIIf), bouwman, overl./begr. Zoeterwoude 10/17.10.1783 (impost f 6)

o.tr./tr. Berkel/Kethel (RK) 2/14.2.1732 (impost vrouw f 3)

CATHARINA ARIENS SUIJKER, van Kethel, ged. Vlaardingen (RK) 2.9.1707, dr. van Arie Ariens Suijker en Elisabeth Claesdr Schellingshout, aangifte overl./begr. Zoeterwoude 13/15.10.1773 (impost f 3)

Kinderen:
1. Marie, ged. Berkel (RK) 10.11.1732, overl. voor 8.1.1785
o.tr./tr. Zoeterwoude (Gerecht/RK) 21.10/6.11.1757 (impost voor beiden f 3)
Cors van Rhijn, weduwnaar van Grietie Sonnevelt, afkomstig van Warmond (met akte van indemniteit van 21.10.1757)
2. Arie, ged. Berkel (RK) 8.6.1734, volgt IXc
3. Pieter, ged. Berkel (RK) 25.9.1736, volgt IXd
4. Joannis, ged. Zoeterwoude (RK) 11.4.1738
5. Elisabeth, ged. Zoeterwoude (RK) 11.4.1738
6. Cornelis, ged. Zoeterwoude (RK) 30.3.1739
7. Leendert, ged. Zoeterwoude (RK) 7.10.1740, volgt IXe
8. Elisabeth, ged. Zoeterwoude (RK) 4.2.1742, begr. Zoeterwoude 4.6.1742
9. Joannes (Jan de Jonge), ged. Zoeterwoude (RK) 21.4.1743, volgt IXf
10. Cornelis, ged. Zoeterwoude (RK) 19.4.1745, aangifte overl. Rijnsburg 14.4.1795
o.tr./tr. Rijnsburg/Alkemade (RK) 5/20.11.1785
Antje Theunisse Doeswijck, ged. Alkemade (RK) 12.3.1735, dr. van Teunis Pieterse Doeswijck en Marijtje Arisse Groeneweg, weduwe van Jan Rustman, overl. Woubrugge 29.1.1822. Zij is hertrouwd met Cornelis Reijnaert.
11. Elisabeth, ged. Zoeterwoude (RK) 9.3.1746, begr. Zoeterwoude 31.3.1746
12. Elisabeth, ged. Zoeterwoude (RK) 7.3.1748, overl./begr. Hazerswoude 4/9.5.1811
o.tr./tr. Zoeterwoude (Gerecht) 1/16.4.1780
Pieter Jacobse van Slingerland, ged. Zoeterwoude (RK) 16.11.1749, zn. van Jacob van Slingerland en Dirkje Cornelisse Zwanenburg, overl. Oegstgeest 1.12.1824. Hij is hertrouwd met Neeltje Reijgersberg.

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 11KB)