XIIc

GODEFRIDUS (GOVERT) VAN VELTHOVEN, geb. Waspik 10.12.1840, zn. van Joannes van Velthoven en Willemina de Bruijn (zie XId), verwer, pensionhouder, overl. ‘s-Gravenhage 16.3.1911

tr. Teteringen 24.6.1872, scheiding van tafel en bed AR Rotterdam 27.6.1887

(1) MARIA JOHANNA DE BRUIJN, geb. Breda 24.3.1821, dr. van Petrus de Bruijn en Anna Maria Vincke, weduwe van Petrus Joannes van de Goorbergh, overl. Teteringen 26.7.1891

tr. Amsterdam 1.2.1894

(2) ANNA ELISABETH MARIA FERNANTZEN, geb. Amsterdam 14.10.1855, dr. van Joannes Antonius Fernantzen en Johanna Maria Kacks, melkslijtster, pensionhoudster

Uit dit tweede huwelijk:
1. Cornelia Johanna Wilhelmina, geb. ‘s-Gravenhage 16.1.1895, overl. ‘s-Gravenhage 24.1.1895
2. Maria Josephina Wilhelmina, geb. ‘s-Gravenhage 6.3.1896, harpiste, overl. ‘s-Gravenhage 23.9.1965
tr. ‘s-Gravenhage 17.8.1938
Petrus Wilhelmus Jozef van Eeden, geb. Noordwijk 23.6.1882, zn. van Gerardus van Eeden en Sophia Elisabeth Zonneveld, weduwnaar van Johanna Catharina Blaas, inspecteur RVS, overl. Utrecht 1.3.1950; scheiding van tafel en bed AR Utrecht 28.5.1947
3. Cornelia Johanna Elisabeth (Corrie), geb. ‘s-Gravenhage 10.5.1897, piano onderwijzeres, overl. ‘s-Gravenhage 3.4.1968
tr. ‘s-Gravenhage 20.11.1940
Johan Henri Antoon Beijer, geb. Beuningen 10.4.1898, zn. van Antonius Johannes Beijer en Johanna Maria Burgers, vertegenwoordiger, ambtenaar bij opbouwdienst afd. materialen, hoofdambtenaar departement openbare werken, overl. Beuningen 29.4.1977
4. Adriana Maria Anna (Annie), geb. ‘s-Gravenhage 8.3.1899, overl. Gouda 10.1.1976
tr. ‘s-Gravenhage 23.11.1938
Johannes Taal, geb. Nieuw Beijerland 10.8.1893, zn. van Michiel Johannes Taal en Carolina Jacoba Johanna Kok, historicus, gemeente-archivaris van Gouda, overl. Gouda 26.6.1973


Details en bronnen:

Download (PDF, 5KB)