XIa

PIETER VAN RIJT, geb. onder Rotterdam 2.4.1794, ged. Overschie (Geref.) 6.4.1794, zn. van Johannes Pietersz van Rijt en Jacoba Jongeneel (zie Xa), timmermansknecht, overl. Stompwijk 27.1.1832

tr. Voorschoten 11.7.1823

(1) VROUWTJE JANSEN, geb./ged. Oegstgeest (Geref.) 15/27.10.1793, dr. van Zweeris Jansen en Teuntje de Ridder, overl. Voorschoten 24.5.1825

Uit dit eerste huwelijk:
1. doodgeboren zoon, Voorschoten 5.5.1824
2. Johannes Nicolaas, geb. Voorschoten 12.5.1825, volgt XIIa

tr. Stompwijk 6.12.1828

(2) JOANNA BENTVELZEN, ged. Veur (RK) 9.5.1797, dr. van Cornelis Bentvelzen en Elizabeth Visser, naaister, overl. Delft 24.12.1886. Zij is hertrouwd met Jacobus van den Bosch.

Uit het tweede huwelijk:
3. Cornelia, geb. Stompwijk, 13.9.1829, overl. Delft 29.5.1899
tr. Delft 19.2.1851
(1) Hendrik Houbreghs, geb. Heusden ca. 1819, zn. van Hendrik Houbreghs en Maria Margaretha Scheurkogel, smid, overl. Delft 26.5.1874
tr. Delft 28.4.1875
(2) Theodorus Johannes Holtwijk, geb. Wisch 28.1.1843, zn. van Matthias Holtwijk en Catharina Gesina Meij, smid/koopman/winkelier/kamerverhuurder, overl. Amsterdam 5.4.1920. Hij is hertrouwd met Elisabeth Maria Zuelen.
4. Pieter, geb. Stompwijk 3.1.1832, overl. Stompwijk 2.9.1833