VIi

WILLEM VRANCKEN VAN RIJT, zn. van Vranck Cornelisz van Rijt en Neeltje Philipsdr van Heemskerck (zie Vd), ged. De Lier (Geref.) 13.10.1630, bouwman in de Kralingerpolder onder Maasland te Burgersdijk (De Lier), lidmaat en ouderling (1682)van de Geref. kerk in De Lier, welgeboren man van Delfland (1668, 1669, 1676 en 1677), begr. De Lier 28.4.1702

o.tr./tr. De Lier (Geref.) 9/28.11.1659

MARITGE GERRITS BERCKEL, dr. van Gerrit Jansz Berckel en Annetgen Willems Thouw vander Burch, jd van Akkersdijk, begr. De Lier 2.5.1696

Kinderen:
1. Frank, ged. De Lier (Geref.) 26.6.1661, overl. De Lier 1662/63
2. Frank, ged. De Lier (Geref.) 30.5.1663, overl. De Lier 1664/65
3. Frank, ged. De Lier (Geref.) 28.9.1664, overl. De Lier 1665/66
4. Neeltje, ged. De Lier (Geref.) 30.10.1667, overl. De Lier 1667/68
5. Frank, ged. De Lier (Geref.) 28.4.1669, overl. De Lier 1668/69
6. Annetje, ged. De Lier (Geref.) 6.9.1671, overl. De Lier 1670/71
7. kind, ged. De Lier (Geref.) 22.5.1673, overl. De Lier 1672/73
8. Frank, ged. De Lier (Geref.) 5.5.1675, overl. De Lier 1674/75
9. Frank, ged. De Lier (Geref.) 4.10.1676, overl. De Lier 1676/77

 

Details en bronnen:

Download (PDF, 23KB)