III

JAN JANSZONE VAN VELTHOVEN, zn. van Jan Janszoon van Velthoven en Petere Merten Hubrechtsdochter van der Molen (zie II), timmerman te Breda, overl. juni 1567

tr.

GUDULE MARTEN WILLEM SPIERINGS DR, dr. van Marten Willem Spierings en Lijsbeth Cornelis Jan Matthijs dochter, overl. 1605-1606

Kinderen:
1. Marike, geb. ±1562
tr.
Cornelis Joris Adriaens, lakenkoper, overl. 1622-1626. Hij hertrouwt o.tr. Breda (schepenbank) 3.9.1605 met Cornelia Mathijs Willem Snellen dochter.
2. Jan, geb. ±1564, volgt IV

Gudule Marten Willem Spierings dr hertrouwt met Peter Laureijs Lenaerts, geb. Ginneken, zn. van Cornelie Peter Claes dochter van de Corput, poorter Breda 27.11.1568, bakker, begr. Breda (Grote Kerk) 15.7.1595.


Details en bronnen:

Download (PDF, 84KB)